Flushing DNS/mDNS cache on Mac OS

sudo killall -HUP mDNSResponder && \
sudo killall mDNSResponderHelper && \
sudo dscacheutil -flushcache